Tag:

Bệnh nhân Việt

TTCT - Cặp lồng cơm ngả màu nước dưa, chiếu đơn giắt gầm giường, bánh xe kẽo kẹt chở phích nước nóng leo dốc, làn nhựa đỏ ních đầy các hộp bí đỏ đậu bắp bà ngoại gửi từ quê ra... Và tiếng ào ào giội nước vào hố xí bệt sát phòng bệnh.