Tag:

Bêtông

TTCT - Những khuôn mặt cần lao đến họp chợ sớm. Họ bày ra phản hàng tạ thịt lợn còn nóng hổi, tay ai cũng phăm phăm dao sắc để phân loại thịt và xương.

TTCT - Đất nước Albania ở vùng Balkan có hàng trăm ngàn boongke bị bỏ quên từ chế độ trước đây, và một dự án chung giữa Đức - Albania đã giúp mang lại chức năng mới cho những boongke này - các khách sạn giá rẻ cho dân du lịch ít tiền.