Tag:

Bình Liêu

TTCT - “Sao lại mất một ngày hành xác đi thăm cái cột đá vô tri vô giác để làm gì? Tiết kiệm được tiền thì đi nghỉ mát với cả nhà có phải sướng gấp vạn lần không?”. Mẹ tôi la lên như vậy khi biết tôi trở về từ Bình Liêu với mái tóc rối bết và đôi giày đen trắng phớ loang lổ vì đất bụi.