Tag:

Bổ đề

TTCT - Sau 15 năm gần như “ở ẩn” để tập trung cho nghiên cứu toán học, việc chứng minh được “Bổ đề cơ bản”, một giả thuyết then chốt của chương trình Langlands, đã đưa Ngô Bảo Châu trở thành nhà toán học tầm cỡ thế giới.