Tag:

Bộ lọc

TTCT - Y học ngày nay đã đạt những tiến bộ vượt bậc trên lĩnh vực ghép tạng, đặc biệt là ghép thận. Kết quả mỹ mãn sau ghép thận làm gia tăng không ngừng số người được ghép thận và song song đó, số người cho thận tiếp tục tăng.