BS LÊ TUYẾT HOA

Tác giả

Tổng số bài viết : 35 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

Vật dụng điện trong nhà như máy rửa chén, máy giặt và máy pha cà phê là môi trường tốt để các loài nấm có hại cho sức khỏe phát triển.Tạp chí Fungal Biology của Hội Nấm học, Anh đã công bố kết quả khảo sát 189 mẫu lấy từ vật dụng gia đình tại 101 thành phố ở các quốc gia châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Israel, Nam Phi, các nước Đông Á và Úc.