Tag:

Bộ tộc ăn thịt người

TTCT - “Ma Châu Mộc, độc Châu Mai”, từ xưa câu ấy đã lưu truyền để nói về một vùng đất được coi là rừng thiêng nước độc. Ngay cả Quốc sử quán triều Nguyễn cũng ghi lại điều đó khi viết về phủ Hưng Hóa với bao đại ngàn.