Tag:

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

TTCT - Không biết trên cả nước có bao nhiêu cơ quan nhà nước tự đưa ra chủ trương tiết kiệm và nếu có thì việc chấp hành như thế nào, nghiêm túc hay chỉ qua loa lấy lệ?