Tag:

Bội hiện thực

TTCT - LTS: Phản hồi bài “Chạy khỏi Facebook” (xem TTCT số đề ra ngày 27-10) là ý kiến của hai độc giả giải thích vì sao họ từng tạm khóa và cái nhìn hiện nay của họ về mạng xã hội này.