Tag:

Bóng cây

TTCT - Có người bảo rằng chim sẻ là chim thành phố, vì chúng có thể sống cùng người trong không gian ồn ào, náo nhiệt. Nhưng sự sinh tồn của chim sẻ ở thành phố có vẻ cũng không dễ dàng gì.