Tag:

Bóng đá mùa đại dịch

TTCT - Hơn ba tuần kể từ ngày thế giới bóng đá ngừng hẳn vì đại dịch COVID-19, các CLB, cầu thủ và những người làm việc trong ngành bóng đá, họ làm gì thời gian qua?