Tag:

Bông hoa đỏ

TTCT - 1. “Có một con ếch sống trong đầm, một hôm thấy đàn vịt trời bay ngang qua, nó nảy ý định nhờ đàn vịt trời để chu du thiên hạ. Con ếch kêu đàn vịt lại nêu sáng kiến: hai con vịt dùng mỏ ngậm hai đầu khúc cây, còn nó sẽ ngậm khúc giữa, rồi đàn vịt sẽ thay phiên nhau đưa nó bay về phương nam ấm áp. Đàn vịt quá phấn khích vì ý tưởng của con ếch nên nhận lời. Thế là một chuyến du hành lạ lùng diễn ra.