Tag:

Bông sậy về đâu

TTCT - Qua hai quãng đồng mới đến đầu đất nhà mình, rồi phải thêm ba cây cầu khỉ. Chưa hết, còn đám sậy mênh mông gần nhà nữa mới tới nhà!