Tag:

Bông súng

TTCT - Nếu như người dân miền Trung sợ lũ vì những tàn phá của nó trong mùa mưa bão cuối năm (đọc bài “Sống chung với lũ dữ“ trang 20-21), thì người dân miền Tây Nam bộ luôn chờ đợi lũ vì những nguồn lợi đáng kể của mùa nước nổi, mặc dù có vài bất tiện trong sinh hoạt thường nhật.