Tag:

Bông tai

TTCT - Mỗi lần đưa con gái về thăm bà nội, tôi cứ phải nghe lời trách: “Sao không đeo bông tai cho cháu tao? Nó mười tuổi rồi mà vành tai cứ trống trơn, khít rịt như vậy còn gì là duyên?”. Và mỗi lần nghe, vợ chồng tôi vừa thấy mình có lỗi, vừa chạnh buồn như bị trách oan.