Tag:

BS Trần Văn Tốt

TTCT - Suốt 13 năm qua kể từ khi nghỉ hưu, ông vẫn lặn lội vào tận vùng sâu vùng xa để khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo bằng nguồn kinh phí chủ yếu từ đồng lương hưu ít ỏi của ông và tài trợ của các mạnh thường quân.