Tag:

BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH

LTS: Vì sao con cái tuổi teen không thể trò chuyện với cha mẹ và ngược lại? TTCT tiếp tục loạt 
Câu chuyện cuộc sống “Bỗng nhiên, người lạ!” (xem TTCT từ số ra ngày 8-3-2015) bằng tâm sự 
của những ông bố, bà mẹ. Trong “sự câm lặng” đó có lỗi của ai?