Tag:

Bún bò đêm khuya

TTCT - Tôi hiện là sinh viên ngành khoa học máy tính ở Việt Nam. Cũng như hầu hết người trẻ đang theo đuổi ngành này, ước mơ của tôi là có cơ hội được tiếp xúc và làm việc với những “ông lớn” của ngành công nghệ trên thế giới để biết vì sao họ lại trở thành một “ông lớn”, tư duy của họ khác biệt thế nào.