Tag:

Búp bê cho con trai

TTCT- Nếu có gì có thể làm thay đổi ngành đồ chơi trẻ em thì đó là việc không còn sự phân chia rạch ròi, cứ con gái thì chơi búp bê và con trai chơi súng.