Tag:

Bút chì

TTCT - Mấy ai hôm nay còn biết đến nghề đốt đèn đường dùng gas, còn ai nghe đĩa hát bằng bột than ép hay băng cassette thu âm? Vậy trong thời đại của laptop, computer và smartphone này, nhà sản xuất bút chì lớn nhất thế giới còn sống bao lâu nữa? Nhưng gần 260 năm kiên định với giá trị cốt lõi đơn giản của một vật tí hon như cây bút chì lại là một câu chuyện sản xuất và kinh doanh đáng trọng.