Tag:

Cá niên philê cuộn trái sả

TTCT - Nói về ẩm thực miền Trung, thông thường người ta sẽ nhớ ngay đến món Huế, món Quảng, ít người nhớ đến đặc sản Quảng Ngãi. Nhưng có lẽ nên nghĩ lại...