Tag:

Các nước Scandinavia

TTCT - Tuần đầu năm 2016, các nước Scandinavia đồng loạt áp dụng các biện pháp kiểm tra giấy tùy thân và visa tại biên giới nhằm đối phó làn sóng người tị nạn. Biện pháp này đã đi ngược lại một trong những nguyên tắc cơ bản của khối EU không biên giới và khối Schengen có visa chung cho 26 nước thành viên.