Tag:

Cách ứng xử

TTCT - Trong 17 năm hành nghề hướng dẫn viên du lịch mà phần lớn là đưa đoàn du khách Việt Nam đi nước ngoài, trong số những kỷ niệm nghề nghiệp của tôi là không ít sự cố dở khóc dở cười do cách ứng xử không phù hợp của khách Việt.