Tag:

Canapé

TTCT - Cũng như buffet, tiệc canapé đã du nhập vào Việt Nam khá lâu nhưng xem ra chỉ mới du nhập phần hình thức, còn cái hồn thì vẫn chưa. Canapé ở Việt Nam không ngon dù không dở tệ, nhưng tếu nhất là phục vụ, tếu nhì là… một số người ăn, xơi canapé theo kiểu vồ vập, làm quan khách xung quanh chột bụng.