Tag: Căng thẳng và ung thư

TTCT - Căng thẳng (stress) xảy ra hằng ngày như là “một phần tất yếu của cuộc sống” (ngày nay). Stress cũng có mặt lợi, mặt tích cực khi ở cường độ thấp, giúp chúng ta có thêm động lực và năng lượng thích ứng với môi trường, với cuộc sống. Nhưng một khi tình trạng căng thẳng quá lớn và kéo dài, nó có thể gây nguy hại đến sức khỏe.