Tag: Cạnh tranh bản quyền sách

Có nhiều kỷ niệm lôi kéo tôi về Leipzig mỗi bận đi châu Âu. Đó là địa danh đầu tiên khi tôi ra khỏi biên giới quê hương, khởi đầu cho một cuộc đời thứ hai nếu tin lời Karl Marx khuyên con gái rằng mỗi ngoại ngữ là một cuộc đời mới, và vì ở đây có một điểm lôi cuốn độc nhất vô nhị: hội chợ sách.