Tag:

Cao su rừng sau bão lũ

Người dân Quảng Trị đều biết rõ những rủi ro khi đầu tư trồng cây cao su. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mạnh tay đổ tiền, một phần vì đã “lỡ” đầu tư, nhưng một phần quan trọng là vì không có cây nào khác hiệu quả hơn.