Tag:

Cầu Rồng

TTCT - Đà Nẵng đã định hình cho mình trở thành một thành phố ánh sáng. Với cây cầu thứ chín bắc qua sông Hàn - cầu Rồng - được thắp sáng gần đây, lựa chọn riêng này đang được đền đáp.