Tag:

Cây bút trẻ

TTCT - Là một cây bút trẻ (giải thưởng Văn học tuổi 20 lần thứ tư - 2010), nghề nghiệp hiện tại là nhân viên truyền thông một hãng phim, bỗng dưng mới đây người ta gặp Đỗ Duy hằng ngày đi chợ ở một tỉnh xa trong vai trò... hậu cần.