Tag:

Tìm “Danh phận” cho cây cổ thụ Sài Gòn

TTCT - Sài Gòn vốn hình thành trên nền vùng rừng nhiệt đới trước khi người Pháp đô hộ. Hàng trăm năm sau, đô thị Sài Gòn vẫn còn đó những dấu tích hệ thực vật phong phú với nhiều loài cổ thụ nằm rải rác trên đường phố, trong công viên.