Tag: Cây ươi

TTCT - Năm nay, ươi bay được mùa chưa từng có, giá trái lại lên cao chót vót. Hơn một tháng nay, cây ươi ở vùng Trường Sơn, Quảng Nam bị chặt hạ ồ ạt, bất kể lớn nhỏ. Trong dòng nhựa của cây có cả nước mắt và máu của những người chặt ươi.