Tag: Chào nhau trên đường

LTS: Không ít người than: Sao dạo này cứ ra đường là rước cái bực bội vào thân, mọi người có khuynh hướng thiếu kiềm chế hơn. Đường chật, người đông, biến đổi khí hậu làm “ông trời” nóng hơn, con người nóng hơn... có phải vậy không?