Tag:

Chất lượng xả thải

TTCT - Mang quân mai phục để “bắt quả tang”, lật mặt các nhà sản xuất cố tình vi phạm về bảo vệ môi trường là cần thiết. Song liệu có thể cứ “bắt quả tang” rầm rộ như vậy hay còn có những phương cách tốt hơn để kiểm soát thường xuyên chất lượng xả thải, ngăn chặn từ xa các hành vi cố tình gây ô nhiễm?