Tag:

Đâu chỉ là quota người tị nạn!

TTCT - Từ ba năm qua, tôi có tham gia Hội đồng hội nhập của Odsherred Kommune (đơn vị hành chính tương đương với tỉnh) tại Đan Mạch. Đây là một sáng kiến được áp dụng từ năm 2000, với mục đích tạo cầu nối giữa những người nhập cư hay có gốc nhập cư với người bản xứ và chính quyền địa phương. Những câu chuyện ghi nhận được từ hội đồng này cho thấy sự bối rối của EU trong việc giải quyết vấn nạn nhập cư không phải là không có nguyên do.