Tag:

Chuyện khẩu vị

TTCT - Có lẽ từ khi bắt đầu biết chọn thức ăn, con người cũng bắt đầu nhận biết về mùi vị.