Tag:

Chạy ngay đi

TTCT - Sự thật là đến kilômet thứ 18 tôi chỉ lết, chứ không còn chạy được nữa. Vậy nhưng tôi cũng đã lết về đến đích sau 3 giờ 01 phút 18 giây, xếp thứ 458/652 VĐV tham dự cự ly 21km...

TTCT - Những ồn ào xung quanh MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng MT-P là không đáng có nếu người ta theo dõi được xuyên suốt hành trình song song tôn giáo - nghệ thuật đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực kể từ khi tôn giáo và nghệ thuật bắt đầu được định hình trong nhận thức con người.