Tag:

Cháy nhà ra... vân vân

TTCT - Thành ngữ cổ “Cháy nhà ra mặt chuột” dĩ nhiên không phải để chỉ cụ thể vụ việc cháy nhà nào cả. Nó chỉ có ý nói về những việc làm khuất tất khi bị đổ bể sẽ lòi ra những ai đó phải chịu trách nhiệm.