MAN ÔNG

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Đã 35 năm trôi qua không có dịp quay trở lại vùng rừng núi Thái Nguyên - nơi đơn vị tôi đóng quân rải rác trong những cánh rừng hun hút gió. Nhà cửa doanh trại tuềnh toàng tự tay lính đi rừng chặt tre nứa về dựng lên áp sát một bên vách đá.

Phiếm đàm

TTCT - Ruồi từng là vật trung gian truyền cho con người nhiều loại bệnh tật đến mức thành dịch. Nó gián tiếp giết chết nhiều triệu người. Cho nên thái độ của con người đối với nó chưa từng thân thiện.

Phiếm đàm

TTCT - Thành ngữ cổ “Cháy nhà ra mặt chuột” dĩ nhiên không phải để chỉ cụ thể vụ việc cháy nhà nào cả. Nó chỉ có ý nói về những việc làm khuất tất khi bị đổ bể sẽ lòi ra những ai đó phải chịu trách nhiệm.