Tag:

Khi vốn ODA bị chê

TTCT - Vay vốn ODA đã bước vào một ngã rẽ mới từ cách nay vài năm khi Việt Nam bước vào hàng “nước có thu nhập trung bình”. Vốn vay ODA sắp tới sẽ được Chính phủ cho vay lại thay vì phân bổ như trước. Cân nhắc lợi hại từ nguồn vốn này, bắt đầu có ý kiến “chê” từ một số địa phương...