Tag:

Chi phí giáo dục đại học

TTCT - Kỳ thi đại học (tức Gaokao - cao khảo) khốc liệt của Trung Quốc diễn ra ngày 7 và 8-7 vừa qua, sau khi bị hoãn một tháng vì COVID-19, với số lượng thí sinh kỷ lục hơn 10,7 triệu người, tăng 400.000 so với năm 2019. Con số thí sinh thi đại học tăng dần mỗi năm, kèm theo những khoản đầu tư khổng lồ.