Tag:

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

TTCT - Hai câu chuyện, một ở Đà Nẵng gần đây, một ở TP.HCM nhiều năm qua cho thấy câu chuyện tìm kiếm, đào tạo, trọng dụng những người trẻ có năng lực và nhân tài vẫn còn quá nhiều vướng mắc, gây nên những ưu tư không đáng có cho nhiều bên.