Tag:

​70 năm và góc nhìn từ hai phía

70 năm sau kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, các chuyên gia bảo tàng của hai đất nước cựu thù Đức - Nga đã ngồi lại trong những dự án hợp tác để cùng nhìn về cuộc đại chiến.