Tag:

Chính sách điều tiết

TTCT - Phía sau những lo lắng của nông dân về một thực tế cũ có nguy cơ lặp lại là “được mùa, thất giá” lúa gạo và khả năng một chỉ tiêu đảm bảo 30% lãi cho nông dân khó thành hiện thực... là những lỗ hổng trong chính sách điều tiết kinh doanh xuất khẩu lúa gạo.