Tag:

Chính sách trợ cấp

TTCT - Mỗi tháng tôi đều đến UBND xã để nhận tiền trợ cấp xã hội cho người thân trong gia đình. Ở một xã vùng sâu dân cư thưa thớt mà có đến vài trăm người thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội như bệnh tật, tâm thần, già yếu (trên 80 tuổi)...