LÊ THỦY LỆ

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Bạn đọc

TTCT - Mỗi tháng tôi đều đến UBND xã để nhận tiền trợ cấp xã hội cho người thân trong gia đình. Ở một xã vùng sâu dân cư thưa thớt mà có đến vài trăm người thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp xã hội như bệnh tật, tâm thần, già yếu (trên 80 tuổi)...

Bạn đọc

TTCT - “Là nông dân ai hổng muốn nông sản mình làm ra bán đắt, bán được giá cao, phải hông cô? Vậy mà...”. Trước mắt tôi và chị là một mảnh ruộng nham nhở đất cày, cỏ dại cùng với những con mương do máy xúc móc lên cắt dọc ngang thành những ô đất vụn.

TTCT - 1. Sau ngày rời bục giảng, niềm vui còn lại của tôi là dạy học ở nhà. Tôi nhận dạy vẽ, dạy đàn hay đôi khi chỉ là dạy viết chữ đẹp cho những đứa trẻ ở nhiều độ tuổi trong xóm tôi.