Tag:

Chợ Long BIên

TTCT - Trên khắp châu Á, những cuộc luận chiến về việc giữ hay không giữ những cái chợ truyền thống bởi ý nghĩa văn hóa của chúng đã kéo dài nhiều thập niên. Nhiều người tin rằng những cái chợ ấy đại diện cho một di sản tinh thần cần bảo vệ. Nhiều người khác khẳng định rằng không, tất cả những gì họ cần là một đô thị hiện đại.

TTCT - Một đêm trong chợ Long Biên có thể khiến người ta hiểu thêm về Hà Nội, một tác giả người Mỹ đã nhận xét như thế. Bất kể góc nhìn nào cũng khó phủ nhận rằng cái chợ 30 năm tuổi này giờ đã trở thành một nét rất riêng của thủ đô.