Tag:

Chợ phố

TTCT - Hồi mới dọn về ở khu chung cư, từ nơi ở qua khu siêu thị gần hơn đi chợ rất nhiều. Tôi nghĩ thôi vậy cũng tiện ích cho đời sống. Những bữa đi làm tạt qua siêu thị chọn vội bịch rau, mua vài ba thứ cần thiết vậy cũng xong.