Tag:

Cho và nhận

TTCT - Không có sự bất hạnh nào hơn khi trước mắt cửa tử ngày càng mở rộng, còn sự sống như ngọn đèn leo lét trước gió. Nhiều bệnh nhân suy thận chỉ còn biết đếm từng ngày chờ thần chết gõ cửa. Nhưng phép mầu đã đến với họ từ ruột thịt tình thâm…

TTCT - Hầu hết chúng ta đều mong được sống hạnh phúc. Nhưng quan niệm về cái gì mang lại hạnh phúc có lẽ rất khác nhau.