Tag:

Cho vỉa hè thấm nước

TTCT - Tình trạng bêtông hóa tại TP.HCM khiến diện tích thấm nước tự nhiên còn lại rất ít. Đây là một trong những nguyên nhân góp phần gây ngập nặng hơn và có liên quan đến nhiệt độ tăng cao cũng như hiện tượng lún sụt.