Tag:

Chống đỡ khủng hoảng

TTCT - Mỗi khi nói đến khủng hoảng kinh tế, các nhà phân tích thường dùng cụm từ “sốc cung” hay “sốc cầu” để chẩn đoán và cho toa chữa trị.